“Sinds 1982 biedt “Huize Marjo” een warm en vertrouwd thuis aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Kleinschaligheid, regelmaat, continuïteit en persoonlijke aandacht zijn daarbij cruciaal.”

Voorzieningen

Huize Marjo biedt 24 uurs-zorg op maat. Wij hebben directe lijnen met zorgverleners, waardoor de kwaliteit van leven voor de bewoners sterk verbetert. Onze dienstverlening richt zich op begeleiding en ondersteuning. Wij houden zo veel mogelijk rekening met de behoeften en mogelijkheden van al onze bewoners.

Zo hebben sommige mensen voorkeur voor een dagbesteding buiten de deur en blijven anderen liever thuis om naar believe een paar uur in de tuin te werken. In de prachtige omgeving is de mogelijkheid om te wandelen en te fietsen ruimschoots aanwezig. Onze medewerkers bieden ook praktische hulp bij psychisch welbevinden en sociaal psychische problemen.Dankzij de kleinschalige opzet van negen kamers kunnen wij werken met een vast, goed op elkaar ingespeeld team van medewerkers. Dit betekent weinig wisseling van personeel, minder vergaderen, meer invloed op resultaten, meer aandacht voor U en de andere bewoners.

Een uitstekende sfeer is het gevolg en daarmee een zo aangenaam mogelijk verblijf voor iedereen. Huize Marjo biedt 24 uurs-zorg op maat. Wij hebben directe lijnen met zorgverleners, waardoor de kwaliteit van leven voor de bewoners sterk verbetert. Onze dienstverlening richt zich op begeleiding en ondersteuning. Wij houden zo veel mogelijk rekening met de behoeften en mogelijkheden van al onze bewoners. Zo hebben sommige mensen voorkeur voor een dagbesteding buiten de deur en blijven anderen liever thuis om naar believe een paar uur in de tuin te werken. In de prachtige omgeving is de mogelijkheid om te wandelen en te fietsen ruimschoots aanwezig. Onze medewerkers bieden ook praktische hulp bij psychisch welbevinden en sociaal psychische problemen.Dankzij de kleinschalige opzet van negen kamers kunnen wij werken met een vast, goed op elkaar ingespeeld team van medewerkers. Dit betekent weinig wisseling van personeel, minder vergaderen, meer invloed op resultaten, meer aandacht voor U en de andere bewoners. Een uitstekende sfeer is het gevolg en daarmee een zo aangenaam mogelijk verblijf voor iedereen.

Tijdelijk verblijf

U kunt ook bij Huize Marjo terecht voor een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld wanneer zelfstandig wonen nog niet mogelijk is na opname in het ziekenhuis.U kunt ook bij Huize Marjo terecht voor een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld wanneer zelfstandig wonen nog niet mogelijk is na opname in het ziekenhuis.

Kosten

De huur van een kamer ligt tussen de 650 en 750 euro per maand, inclusief servicekosten en maaltijden. Met een persoonsgebonden budget kunt U verzorging, verpleging en begeleiding bij ons inkopen. U kunt een persoonsgebonden budget aanvragen voor alle zorg die valt onder de WLZ (Wet langdurige zorg) en de Wet Maatschappelijke ONdersteuning. Indien U dat wenst kunnen wij U ondersteuning bieden bij deze aanvraag.

Contact